13.8.2017

Středisko

Skautské středisko sdružuje několik skautských oddílů (skupinek dětí pod vedením proškolených vedoucích). Má za úkol podporovat je jak po stránce finanční a materiální, tak i výchovné a metodické. Zajiš’tuje prostory našich kluboven, komunikuje s úřady a dalšími organizacemi.

Skautské středisko v Kladně bylo založeno v roce 1938 a fungovalo i v krátkém období 1968-1970. Na tradici jsme navázali ihned jak to bylo možné v roce 1990. Název Orion nese od roku 1994. V současné době sdružuje 207 skautů a skautek v 6-ti oddílech. Naše oddíly jsou pestré, máme oddíl předškoláků i oldskautů, chlapecký i dívčí a dva smíšené.

Okruh našich aktivit je velmi široký od pravidelných oddílových schůzek po pořádání letních táborů, akcí pro veřejnost, účasti na mezinárodních skautských akcí a mnoha jiných. Svou činností se snažíme rozvíjet osobnost dětí, sociální a tělesné schopností. Vedoucí oddílů a ostatní činovníci mají vysokou kvalifikaci pro práci s dětmi.

Mezi naší tradiční akci patří promítání Bio Orion. Zprvu akce našeho střediska, která se stala akcí i pro neskautskou veřejnost. Pravidelně se během těchto promítání dělíme o své zážitky z cest. Od roku 2003 jsme procestovali přes pět desítek států všech kontinentů. Promítání probíhá každé druhé úterý v měsíci v prostorách nové budovy Sládečkova vlastivědného muzea (Huťská 1375). BIO Orion začíná v 18:00 a trvá maximálně do 20:00. Někdy bývá zařazen krátký „předfilm“ (obyčejně se jedná o prezentaci letních táborů či jiných zajímavých akcí).

Klubovny máme nově na adrese Kolmistrova 976 v kladenském Podprůhoně, na které se můžete podívat zde. Staré klubovny stále sídlí ve druhém věžovém domě v Rozdělově – Vítězná 2956.

Současným vůdcem střediska je Miroslav Řezáč – Rejsek.