13.8.2017

18. oddíl

Náš oddíl vznikl v roce 1994 rozdělením 8. oddílu Lilie na dva oddíly, a protože jsme chtěli mít v čísle stále osmičku, máme nezvykle vysoké číslo 18. V současné době máme okolo 50ti členů. Svítání je dívčí oddíl, který má 4 družiny.

  • Kuřátka (7 – 9 let)
  • Nová družina (9 – 11 let)
  • Altairky (11 – 13 let)
  • Ježáby (14 – 15 let)

Naším hlavním cílem je, aby děti navázaly nová přátelství, odreagovaly se a během her se naučily spolupracovat, samostatně myslet a jednat, brát ohled na ostatní, být tolerantní a jednat férově. Kromě těchto sociálních dovedností se také učíme praktické dovednosti a podněcujeme děti k seberozvoji.

Naše celoroční činnost vrcholí na táboře. Všechny holky jezdí společně na deset až čtrnáct dní do podsadových stanů, v posledních letech střídáme tábořiště v různých koutech republiky. Každý tábor provází etapová hra na nové zajímavé téma (Piráti, Tobiáš Lolness, Alenka v říši divů, …). Hrajeme dobrodružné hry, učíme se poznávat přírodu, večer zpíváme u táborového ohně.

Pokřik
„My jsme dobrá parta holek, skautské kroje nosíme,
s kytarou a batožinou po okolí chodíme.
A náš úsměv z Vašich srdcí všechny chmury zahání,
jsme kladenská osmnáctka jmenujem se Svítání.“

Kontakty
Vůdkyně oddílu: Lucie Hospodková – Čivava (606141977)
Zástupce vůdkyně oddílu: Anna Barabášová
Email: 18.oddil@seznam.cz
Web: http://svitanikladno.skauting.cz/