13.8.2017

11. oddíl

V oddíle máme děvčata a kluky od 8 do 64 let. Scházíme se každý týden na schůzce v klubovně, jednou až dvakrát za měsíc na výpravě a v létě zpravidla na třech větších akcích. Rádi jezdíme vláčkem, na kolech, na Pálavách a Barakách, na bobech a na běžkách a zkoušíme to i na sněžnicích a chodíme i pěšky. Jsme uspořádáni do několika věkově sourodých družin. Na schůzkách se to u nás má tak, že (menší) část programu je společná, a (větší) část programu probíhá v družinách. S výpravami to je obdobně. Několik výprav ročně je pro nás pro všechny, například tradiční vánoční výprava do libušínské klubovny. Některé výpravy vychází vstříc nejmladším dětem, například výprava na Ostrov (listopad 2018), některé výpravy jsou pro mírně starší děti, například výprava na Petrohradsko (listopad 2018). A některé výpravy jsou pro juniory a dospěláky, například divoká Otava (v květnu 2018) nebo přechod části ukrajinských Karpat (v srpnu 2018). Výpravy jsou pro nás ohromně důležité, protože tam je to pravé dobrodružstvíčko a i trochu poznání světa. A hlavně, společnými zážitky, včetně překonávání cestovatelských potíží, se upevňují naše kamarádské vztahy. Jedna z našich letních akcí, kde se snažíme sejít celý oddíl, je stálý tábor, zpravidla jednotýdenní, kde se obvykle scházíme v hojném počtu, včetně rodinných příslušníků vedoucích. Letos jsme byli pod horou Ostaš u Dědova poblíž Teplice nad Metují. Na táboře si hlavně hrajeme a také se o sebe staráme, například řežeme a sekáme dřevo, škrábeme brambory, vaříme, i si trochu uklízíme a v noci hlídáme. A také rádi zpíváme.

Naše družiny

  • Žlutí banáni (8 chlapců a 1 děvče, 8-12 let)
  • Žlutí citróni (4 chlapci a 4 děvčata, 8-11 let)
  • Žlutí melouni (1 chlapec a 7 dívek, 11-13 let)
  • Žlutozelení (2 chlapci a 5 dívek, 15-17 let). Někteří se účastní akcí oddílu pravidelně, někteří občas, některé z nich se podílí na vedení mladších družin.
  • Potom máme v oddíle několik mladších dospěláků (18-20 let). Někteří se účastní akcí oddílu pravidelně, někteří příležitostně. Někteří se podílí na vedení.
  • Oddíl vede několik starších vedoucích (31-64 let).
  • Ještě se nám rodí (doslova) nová družina (zatím 5 dětí ve věku do 3 let)

Náš pokřik (historický, z konce 90-tých let)
„Skautujeme rádi,
my jsme kamarádi.
Ráno je tu chladno,
Jedenáctka Kladno!“

Kontakty
Vůdkyně oddílu: Martina Turchichová (603928813)
Zástupci: Josef Vermach st. (731349189), Josef Vermach ml. (723877782)
email: jedenactka.kladno@email.cz

aktualizace: listopad 2018