13.8.2017

1. oddíl

Oddíl Medvíďat je určen pro malé skauty ve věku od 5 do 7 let. Tato věková skupina je od roku 2014 oficiálně nazývána Benjamínci. Přestože oddíl vznikl teprve v září roku 2014, Medvíďata fungovala jako družina 18. oddílu už od roku 2007. Program je přizpůsoben dané věkové skupině a hlavním cílem je naučit Medvíďata základním návykům mezi ostatními dětmi, pohybu v přírodě i ve městě a rozvíjení jejich schopností a dovedností. Program Medvíďat je pestrý a obsahuje široké spektrum činností od pohybových her, přes výtvarné aktivity až po naučné soutěže.

Pravidelné úterní schůzky jsou linií prolínající se celým školním rokem a vrcholem celého roku je pětidenní tábor přizpůsobený věku Medvíďat v okolí Kladna se zázemím. V průběhu roku se také konají výpravy, které bývají jednodenní a uskutečňují se většinou v okolí Kladna. Na všech akcích oddílu jsou přítomni kvalifikovaní vedoucí s mnohaletými zkušenostmi s vedením oddílů a přípravou programů.

Medvíďata, která projdou skautskou pěšinkou v našem oddíle, dále pokračují do jednoho z dalších oddílů našeho střediska, kde jako vlčata a světlušky navazují na dovednosti, které se u Medvíďat naučili, a pokračují skautskou cestičkou dále. Z Medvíďat si kromě zážitků a dovedností odnášejí také navázaná přátelství, která se mohou stát a často i stanou oporou pro celý život.

Kontakty
Vůdkyně oddílu: Alice Žáková
Zástupce vůdkyně oddílu: Ondřej Dudák (Kutil)
Email: medvidata@kladno.skauting.cz