Naše oddíly

Go to 2. oddíl

2. oddíl

Smíšený oddíl (6 – 16 let)

Go to 7. oddíl

7. oddíl

Chlapecký oddíl (7 – 16 let)

Go to 11. oddíl

11. oddíl

Smíšený oddíl (6 – 18 let)

Go to 18. oddíl

18. oddíl

Dívčí oddíl (7 – 15 let)

Go to 1. oddíl

1. oddíl

Oddíl benjamínků (předškoláci a 1.třída)

Go to 75. oddíl

75. oddíl

Oddíl oldskautů (26 – 99 let)

O nás

Naše skautské středisko sdružuje několik skautských oddílů (dětských skupin pod vedením proškolených vedoucích) v Kladně a okolí. Má za úkol podporovat je jak po stránce finanční a materiální, tak i výchovné a metodické. Zajiš'tuje prostory našich kluboven, komunikuje s úřady a dalšími organizacemi. Okruh našich aktivit je velmi široký od pravidelných oddílových schůzek po pořádání letních táborů, akcí pro veřejnost, účasti na mezinárodních skautských akcí a mnoha jiných. Svou činností se snažíme rozvíjet osobnost dětí, sociální a tělesné schopností. Oddíly jsou různorodé, každý z nich dává důraz na něco jiného.

  • Dítě během roku absolvuje přibližně 35 schůzek

  • Průměrný počet dnů strávených na oddílové či družinové výpravě činí 20 dní

  • Každý člen stráví přibližně 14 dní na letním táboře

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno

Vedení střediska

Miroslav Řezáč

Vedoucí střediska
rezacm@seznam.cz

Lucie Jindrová

Zástupce vedoucího střediska
jindrovalucka@seznam.cz