Orion Kladno

Naše oddíly

Jít do 2. oddíl

2. oddíl

Smíšený oddíl (6 – 16 let)

Jít do 7. oddíl

7. oddíl

Chlapecký oddíl (7 – 16 let)

Jít do 11. oddíl

11. oddíl

Smíšený oddíl (6 – 18 let)

Jít do 18. oddíl

18. oddíl

Dívčí oddíl (7 – 15 let)

Jít do 1. oddíl

1. oddíl

Oddíl benjamínků (předškoláci)

Jít do 75. oddíl

75. oddíl

Oddíl oldskatů (26 – 99 let)

O nás

Okruh našich aktivit je velmi široký od pravidelných oddílových schůzek po pořádání letních táborů, akcí pro veřejnost, účasti na mezinárodních skautských akcí a mnoha jiných. Svou činností se snažíme rozvíjet osobnost dětí, sociální a tělesné schopností. Oddíly jsou různorodé, každý z nich dává důraz na něco jiného.

  • Dítě během roku absolvuje přibližně 35 schůzek

  • Průměrný počet dnů strávených na oddílové či družinové výpravě činí 20 dní

  • Každý člen stráví přibližně 14 dní na letním táboře

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno

Vedení střediska

Miroslav Řezáč

Vedoucí střediska

Lucie Jindrová

Zástupce vedoucího střediska

„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.“ Václav Havel